Kategorie      
Hodnocení obchodu na Zboží.cz


Autolékárnička - povinná výbava

Úvod ČlánkyAutolékárnička - povinná výbava

Z důvodu, že na internetu lze nalézt mnoho neaktuálních a zavádějících informací, přinášíme informace o povinné výbavě motorového vozidla a informace o obsahu autolékárničky (níže na stránce). Tyto informace jsou aktuální pro rok 2019.

 

Jelikož je text níže výňatkem ze zákona, bude hodně nudný, ve zkratce tedy lze shrnou takto: Lékarnička je platná i po datu expirace, které je na ní uvedeno. Platí pouze ale pro neotevřenou a neporušenou autolékarničku. Vzhledem k tomu, že standartně je "trvanlivost" lékárničky 4 roky, vyjímečně 5 let, nemusíte se již obávat, že by Vám v lékárničce něco chybělo, maximálně v ní budete mít něco navíc (maska, leták, trojcípý šátek, náplasti, apod.), co už být nemusí.

 

Všechny autolékárničky, které nabízíme, legislativu splňují a obsahují ještě některé prvky navíc.

 

A jen poznámka - obsah lékárničky je laické minimum. Pokud chcete být na silnici nápomocni svým blízkým nebo ostatním účastníkům provozu, je dobré se občas zůčastnit kurzu první pomoci a případnou použitelnou lékarničku si sestavit. Vždy, ale platí, že k jakkoli skvěle vybavené lékarničce musíte mít tu, která oficiálně spňuje předpis, byť je na jiné úrovni.

 


 

 

Obsah autolékárničky upravila vyhláška  MDČR č. 341/2002 Sb., v příloze 14, která byla novelizována vyhláškami č. 283/2009, 216/2010 a 182/2011 a 19.12.2014 vydána nově jako vyhláška 341/2014 Sb. platná od 1.1.2015.

 

Výňatek z vyhláčky MDČR 341/2014 Sb. (příloha 12 B)

Technické požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy

 

 

Povinná výbava vozidel


Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,

b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou

a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo

e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

 

Lékárnička

1. Obsahem lékárničky musí být

 

a) v případě motolékárničky


Zdravotnický materiál


množství (ks)

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

1

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

Oproti předchozí úpravě tedy pouze z povinné výbavy ubylo následující:
Šátek trojcípy (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

 

nebo

b) v případě autolékárničky

 

Zdravotnický materiál

množství (ks)

Velikost lékárničky

I.

II.

III.

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm

1

2

4

Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)

1

3

5

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm

1

1

1

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

1

1

1

 
Oproti předchozí úpravě tedy pouze z povinné výbavy ubylo následující:
Šátek trojcípy (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

 

2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,

b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a

c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.

5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.


Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.


Hasicí přístroj

1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).

2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to

a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a

c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.


5) ČSN EN 3-4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Aktuální autolékárničku od nás, navíc za výbornou cenu naleznete ZDE, hasící přístroje, jak povinné tak nepovinné ZDE.

 

Copyright 2014 - 2024 © GlobShop.cz